Rezerwacja wizyt onlineWAŻNE: W pierwszej kolejności polecamy wybrać lokalizację gabinetu ( 3 kolumna – “Placówka”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fizjoter sp. z o.o., al. 29 Listopada 178A/3, 31-236 Kraków.
Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie/rezerwacji wizyty. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi/zarezerwowanie wizyty. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.