St. skroniowo-żuchwoweOperacje ortognatyczne to zaawansowane procedury chirurgiczne mające na celu korekcję wad i deformacji szczęk oraz twarzy, które nie mogą być skutecznie leczone jedynie terapią ortodontyczną. Poprawiają funkcje żucia, mowy i oddychania, a także wpływają korzystnie na estetykę twarzy. Kluczowym elementem procesu zdrowienia po operacji, jak i przed, jest rehabilitacja, w tym biostymulacja laserowa i fizjoterapia manualna, które po operacji przyspieszają regenerację, redukują ból i wspomagają powrót do pełnej sprawności. Fizjoterapia stomatologiczna, jako istotny etap leczenia chirurgicznego twarzoczaszki, minimalizuje objawy pozabiegowe, zapobiega powikłaniom, przyspiesza gojenie i pomaga przywrócić pełną funkcję narządu żucia. Skupia się na mięśniach żucia, stawach skroniowo-żuchwowych oraz powiązanych strukturach szyi i głowy. Terapia manualna w fizjoterapii stomatologicznej działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo i rozluźniająco. Bezpieczna i nieinwazyjna fizjoterapia stomatologiczna jest odpowiednia dla pacjentów w każdym wieku, stanowiąc ważny element leczenia ortodontycznego i chirurgicznego.
Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD) w Centrum Rehabilitacji Fizjoter w Krakowie oferuje skuteczną pomoc w eliminacji dolegliwości bólowych.


Co oferujemy?

W ramach rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego oferujemy kompleksową opiekę, która obejmuje kilka kluczowych etapów:

Dokładny Wywiad:
– Rozpoczynamy od szczegółowego wywiadu, aby zrozumieć historię pacjenta oraz jego dolegliwości.
Ocena Funkcjonalna:
– Badanie palpacyjne mięśni i stawów pozwala na ocenę stopnia bolesności, napięcia oraz ograniczenia ruchomości. W razie potrzeby zalecamy dodatkowe badania, takie jak RTG stawów i uzębienia, oraz konsultacje stomatologiczne. Natomiast brak zdjęć RTG nie jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii.
Cele Terapii:
– Normalizacja napięcia mięśniowego.
– Regulacja toru ruchu żuchwy.
– Redukcja bólu mięśni żucia.
– Poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej.
– Edukacja pacjenta w zakresie profilaktyki i autoterapii.


Techniki terapii

Techniki Manualne:
– Wykorzystujemy różnorodne techniki manualne, zarówno wewnątrzustne, jak i zewnątrzustne, w tym terapię punktów spustowych, mobilizację stawów, rozluźnianie powięziowe i ćwiczenia rozciągające.

Holistyczne Podejście:
– Nasza terapia uwzględnia wielopłaszczyznowe działanie na struktury bezpośrednio związane z narządem żucia oraz okoliczne tkanki czaszkowo-szyjne.

Autoterapia:
– Pacjenci uczą się samodzielnych ćwiczeń w domu, mających na celu poprawę ruchomości i elastyczności tkanek miękkich oraz kontrolę pracy żuchwy podczas codziennych czynności.

Techniki przeciwbólowe i przeciwzapalne:
– Stosujemy techniki mięśniowo-powięziowe.
– Drenaż limfatyczny.
– Trakcje.
– Biostymulację laserową, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe. Sprawia to, że jest ona bardzo przydatna w rehabilitacji po operacjach ortognatycznych. Światło lasera wchodzi w interakcję z mitochondriami komórek, co prowadzi do zwiększenia produkcji ATP: kluczowego czynnika energetycznego w komórkach. To z kolei przyspiesza procesy naprawcze i regeneracyjne, poprawia krążenie w leczonym obszarze oraz stymuluje odporność miejscową.
– Pole magnetyczne.
– Kinesiotaping.

Profilaktyka nawrotów:
Wprowadzamy techniki eliminujące objawy oraz edukujemy pacjenta w zakresie czynników przeciążających narząd żucia, aby zapobiegać nawrotom dolegliwości.
Nasza rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego w Fizjoter zapewnia holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta, gwarantując skuteczne leczenie i szybszy powrót do pełnej sprawności. Zapraszamy na konsultacje, aby uwolnić się od problemów stawów skroniowo-żuchwowych.

Przed i po – operacja ortognatyczna

Konsultacja u fizjoterapeuty powinna odbyć się tuż po ustaleniu planu leczenia z chirurgiem. W przypadku stwierdzenia dysfunkcji zaleca się rozpoczęcie fizjoterapii dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz harmonogramu zabiegowego. W sytuacji braku objawów fizjoterapeuta udziela wskazówek dotyczących postępowania w pierwszych dniach po operacji.
Jeśli niemożliwe jest spełnienie powyższych zaleceń, zaleca się wizytę bezpośrednio przed operacją, aby omówić postępowanie w okresie pooperacyjnym.

Cel:
– Diagnostyka funkcjonalna narządu żucia.
– Eliminacja ewentualnych dysfunkcji, które mogą utrudniać prawidłowe leczenie.
Badanie funkcjonalne i manualne narządu żucia przed operacją ma na celu ocenę zakresu ruchomości żuchwy, symetrii jej ruchu, obecności trzasków stawowych, oraz bólu mięśni żucia. Dodatkowo ocenia się pozycję i ruchomość języka, sposób i tor oddychania, ustawienie ust i warg, sposób połykania oraz fonację. Ocenia się również występowanie parafunkcji.

Kiedy rozpocząć fizjoterapię pooperacyjną?
Ogólnie zaleca się rozpoczęcie fizjoterapii jak najszybciej po zabiegu, zależnie od indywidualnego przypadku oraz zaleceń lekarza prowadzącego. W niektórych przypadkach fizjoterapia może być wdrożona już w pierwszej dobie po operacji, aby zminimalizować obrzęk, złagodzić ból i przywrócić prawidłową funkcję stawów skroniowo-żuchwowych.


Inne problemy stawów skroniowo-żuchwowych

Rozwiązanie dla bólów głowy
Ból głowy po operacji ortognatycznej może występować z różnym nasileniem i częstotliwością. Jest często wynikiem nadmiernego napięcia mięśniowego, trudności związanych z leczeniem oraz stresem związanym z samym zabiegiem i rekonwalescencją. Operacje ortognatyczne często wpływają na stawy skroniowo-żuchwowe, co może prowadzić do wystąpienia bólu głowy. Fizjoterapia odgrywa istotną rolę w łagodzeniu tego bólu, poprzez redukcję napięcia mięśniowego i poprawę funkcji stawów.

Ból żuchwy – skąd się bierze?
Ból żuchwy może mieć różne źródła, często nakładające się na siebie. Jednym z głównych czynników są braki w uzębieniu, które istotnie zmieniają warunki okluzyjne i mogą prowadzić do zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Może również wystąpić w wyniku urazów głowy lub kręgosłupa, na przykład po wypadku samochodowym, gdzie silne uderzenie w żuchwę może przesunąć krążek stawowy. Inne przyczyny to zmiany zwyrodnieniowe stawów, często towarzyszące chorobom takim jak reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa czy stwardnienie rozsiane. Jednak najczęstszym czynnikiem powodującym ból żuchwy, z którym stykamy się w codziennej praktyce, jest przewlekły stres. W takich sytuacjach wzrasta napięcie mięśni żwacza i mięśnia skroniowego, co prowadzi do przeciążenia stawu oraz dolegliwości takich jak bóle odcinka szyjnego, bóle głowy, bóle zębów czy szumy uszne.


Wskazania:

• Ból lub sztywność mięśni żucia.
• Trzaski, klikanie, przeskakiwanie podczas ruchu żuchwy.
• Blokowanie żuchwy.
• Dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych.
• Ograniczenie zakresu ruchomości żuchwy.
• Asymetria toru ruchu żuchwy.
• Ból stawu skroniowo-żuchwowego.
• Leczenie ortodontyczne – przygotowanie przed założeniem aparatu (stałego lub ruchomego), leczenie w trakcie jego noszenia, stosowanie szyn zgryzowych (relaksacyjnych, repozycyjnych, stabilizujących).
• Leczenie protetyczne.
• Leczenie chirurgiczne – stan po ekstrakcji zęba, po wszczepieniu implantu, chirurgiczne rozszerzenie szczęki (SARPE – hyrax, TPD – dystraktor), operacje ortognatyczne (jedno- lub dwuszczękowe).
• Stan po urazie szczęki, żuchwy lub innych kości twarzoczaszki (złamania, zwichnięcia).

• Zaburzenia czucia twarzy po zabiegach operacyjnych.
• Stan po leczeniu radioterapeutycznym w obrębie głowy i szyi (włóknienie i utrata elastyczności tkanki powodujące szczękościsk).
• Neuralgia nerwu trójdzielnego (V), porażenie nerwu twarzowego (VII), dysfunkcje innych nerwów czaszkowych.
• Zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji narządu żucia (np. po udarze mózgu).
• Skroniowo-potyliczne (napięciowe) bóle głowy.
• Blizny pooperacyjne po zabiegach w okolicy głowy i szyi.
• Zaburzenia mięśniowo-powięziowe w obrębie głowy i szyi.
• Ból ucha, zaburzenia słuchu, szumy uszne (po wykluczeniu przyczyny laryngologicznej).
• Odczucie obecności ciała obcego w gardle.
• Stany napięcia emocjonalnego powodujące dysfunkcję narządu żucia.