Rehabilitacja neurologicznaDla kogo rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona przez fizjoterapeutów z naszego centrum rehabilitacji skierowana jest do pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego. które powstają z różnych powodów. Najczęstsze przyczyny dysfunkcji to udaru mózgu, urazy mózgu bądź też choroby neurologiczne takie jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.
Wachlarz chorób neurologicznych, którymi się zajmujemy jest jednak szerszy. Specjalizujemy się w rehabilitacji schorzeniach neurologicznych jak:
-choroby naczyniowe, (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający
napad niedokrwienny)
-zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego
-guzy (np. oponiaki, glejaki)
-urazy układu nerwowego
-neuropatie obwodowe
-zespoły otępienne
-zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
-choroby rdzenia kręgowego
-choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
-miopatie
-choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
-choroby autonomicznego układu nerwowego

Kilka słów o NEUROPLASTYCZNOŚCI

Ludzki mózg posiada ogromną zdolność do regeneracji i przy właściwej stymulacji w czasie rehabilitacji jest on w stanie przeorganizować się po przebytym urazie. Powstają nowe połączenia nerwowe, zdrowe neurony mogą przejmować funkcje tych zniszczonych. Proces ten określany jest mianem neuroplastyczności. Od przebiegu tego procesu reorganizacji neuronalnej zależy czy i w jakim stopniu pacjent odzyska sprawność.

Jakie są główne zadania rehabilitacji neurologicznej?

Pierwszorzędnym celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie wszystkich utraconych funkcji. Jeśli nie jest to możliwe w całości, ważne jest aby pacjenta nauczyć radzić sobie z nową sytuacją – powstałą niepełnosprawnością. Adaptacja dotyczy nauki pacjentów takich strategii ruchowych, które pozwolą im swobodnie funkcjonować we własnym środowisku pomimo powstałych ograniczeń. Bez odpowiedniego nadzoru, może dojść do wykształcenia się u pacjentów negatywnych dla ich sprawności wzorców kompensacyjnych.
Jeśli przywracanie funkcji nie jest możliwe, działania fizjoterapeuty powinny być ukierunkowane w stronę podtrzymywanie tych funkcji, które jeszcze pozostały. Bardzo ważne jest to w przypadku postępujących chorób, takich jak stwardnieniu rozsiane. Liczne badania naukowe wykazują, że mimo postępującego procesu choroby, możliwe jest utrzymanie możliwości funkcjonalnych pacjentów i modelowanie postępu choroby poprzez odpowiednią rehabilitacje.
Kluczowe jest określenie optymalnego sposobu postępowania biorąc pod uwagę charakterystykę danego pacjenta i jego dysfunkcji. Należy zaplanować odpowiednią dawkę poszczególnych zadań oraz odpowiedni moment rozpoczęcia rehabilitacji.
Czynności dnia codziennego takie jak korzystanie z toalety, ubieranie się, przygotowanie posiłku, chodzenie po schodach czy wyjście na spacer są banalnie proste i automatyczne dla zdrowego człowieka. Dla osoby z dysfunkcjami neurologicznymi są jednak bardzo często trudne lub niewykonalne. W naszym centrum rehabilitacyjnym duży nacisk kładziemy na terapię funkcjonalną dopasowaną do aktualnych możliwości i potrzeb chorego. Planujemy odpowiednią dawkę poszczególnych zadań oraz odpowiedni moment rozpoczęcia rehabilitacji. Każdy pacjent jest szczegółowo diagnozowany pod kątem psychoruchowym i na bieżąco poddawany testom diagnostycznym w celu oceny postępów rehabilitacji.

FIZJOTER.PRO – Twoja szansa na powrót do sprawności!