Metoda CRAFTAMetoda CRAFTA (Craniofacial Therapy Academy) – nowatorska metoda terapii manualnej, zajmująca się przede wszystkim problemami dysfunkcji w obrębie stawów skroniowo­‍‑żuchwowych oraz bólowymi głowy. Metoda obejmuje diagnostykę, leczenie oraz autoterapię systemu czaszkowo­‍‑żuchwowego (obszaru stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki, układu nerwowego oraz innych struktur anatomicznych mogących brać udział w problemie Pacjenta). Twórca metody jest von Piekartz, rozróżnia on cztery źródła dysfunkcji w obrębie czaszkowo­‍‑twarzowym: czaszkowo­‍‑szyjne, czaszkowo­‍‑twarzowe, czaszkowo­‍‑żuchwowe oraz układ nerwów czaszkowych, które są punktem wyjścia do dalszej oceny problemu pacjenta.
Dzięki ścisłej współpracy specjalistów z różnych branż, takich jak: stomatologów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, logopedów, ortodontów czy też gnatologów, możliwy jest pełniejszy obraz diagnostyczny i krótszy, bardziej skuteczny proces leczenia.


WSKAZANIEM DO TERAPII METODĄ CRAFTA SĄ:

bóle zębów, ich zaciskanie lub zgrzytanie (bruksizm);
bóle głowy, czoła i skroni, bóle migrenowe oraz typu zatokowego, zapalenia i pseudo zapalenia zatok, nawracające stany zapalne
zaburzenia w obrębie oka – jak np. ból w obrębie oczu, przekrwienie lub nadwrażliwość na światło;
klikanie, przeskakiwanie żuchwy;
problemy z przełykaniem, otwieraniem i zamykaniem ust;
bóle gardła bez infekcji, uczucie „guli w gardle”,
problemy połykania, mimiki, oddychania, fonacji;
bóle szyi, barków, pleców;
drętwienie rąk, palców;
zaburzenia w obrębie uszu – szumy uszne, problemy ze słuchem.