Leczenie porażenia nerwu twarzowego

porażenie nerwu twarzowego


Porażenie nerwu twarzowego – jeśli zauważyłeś u siebie niepokojące objawy związane z drętwieniem i mrowieniem okolicy twarzy, asymetrią twarzy i upośledzeniem mięśni mimicznych objawiającą się:

-opadającym kącikiem ust
-uniesieniem brwi
-niedomykaniem oka

Ponadto, jeśli masz problem z wydzielaniem śliny, łzami, z zaburzeniem czucia okolic twarzy jak również z zaburzeniem smaku mogą to być objawy związane z porażeniem nerwu twarzowego!Nasza prywatna praktyka rehabilitacyjna oferuje diagnostykę i leczenie rehabilitacyjne porażenie nerwu twarzowego.


Co nas wyróżnia

Jako jedyni z niewielu jesteśmy Państwu w stanie zaproponować terapię z zastosowaniem urządzenia Indiba Active Therapy. Zauważą Państwo rezultaty już po pierwszym zabiegu. Ponadto do każdego podchodzimy indywidualne wykorzystując najlepsze możliwe metody terapii


Jak działa INDIBA?

Urządzenie to wpływa na jony znajdujące się w naszych tkankach przywracając aktywność elektryczną komórek, co skutkuje zwiększeniem szybkości regeneracji nerwu i znacznie szybszym powrotem do zdrowia. Zalecana częstotliwość zabiegu: zależna od stanu pacjenta. Ustalana indywidualnie z terapeutą.

Terapia z Indibą jest najnowocześniejszą, a zarazem najskuteczniejszą metodą pracy z pacjentem.

Koszt terapii

Konsultacja fizjoterapeuty: 150zł
Komplementarna terapia: 170zł
INDIBA Activ / WinBack / Laser biostymulacyjny / Elektrostymulacja nerwu
Elektrostymulacja nerwu: 70zł
czas wizyty u fizjoterapeuty to około 50 min.

Częstotliwość wizyt: w zależności od fazy leczenia, co 8 godzin lub codziennie, sukcesywnie malejąca
Długość leczenia: zależy od stanu, średnio około 2 tygodnie intensywnej terapii, później wizyty przypominające
Oprócz tego oferujemy Państwu:

Biostymalację laserem wysokoenergetycznym
Posiada działanie uśmierzające ból, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, rozszerza naczynia kapilarne powodując zwiększenie przepływu krwi, które skutkuje lepszym odżywieniem i dotlenieniem nerwu.

Kinesiology Taping

Odpowiednia aplikacja taśmy pozwala na aktywację porażonych mięśni mimicznych, poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych i regulacje napięcia mięśniowego. Ułatwia to pacjentowi zachowanie symetrii twarzy, poprawnej mowy i prawidłowego spożywania pokarmów.

Masaż

Stosujemy w celu poprawy tonusu mięśniowego, elastyczności włókien mięśniowych i przepływu krwi w kapilarach. Zabieg wpływa na lepsze odżywienie i dotlenienie nerwu skutkując jego szybszą regeneracją.

Terapia Manualna

Podczas sesji terapeutycznej fizjoterapeuta stosuje techniki poprawiające tonus mięśni twarzy, ponadto pokaże pacjentowi jak ćwiczyć mięśnie mimiczne w celu szybszego powrotu do zdrowia.

Dodatkowo z klasycznych zabiegów fizykoterapeutycznych oferujemy:

Elektrostymulacje

Prąd impulsowy z wykorzystaniem dwóch elektrod. Jedna z nich stymuluje punkt motoryczny mięśnia objętego porażeniem i wprowadza go w ruch, aktywizując jego włókna mięśniowe.

Magnetoterapię

Z wykorzystaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego, które maja działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozszerzając naczynia, poprawiają ukrwienie struktur w miejscu terapii, powodując nasilenie procesów regeneracji.

Ultradźwięki

Ich działanie oparte jest na absorpcji energii fal ultradźwiękowych, którym towarzyszy wydzielenie się ciepła. Jest to tak zwany mikromasaż, który wywołuje lokalne przekrwienie tkanek działając przeciwbólowo i przeciwobrzękowo.

Jonoforeza

Oparta na działaniu prądu galwanicznego. Lek wprowadza się w tkanki za pomocą pola elektrycznego. Pacjent podczas terapii odczuwa lekkie mrowienie w miejscu zabiegu.

Światłolecznictwo

Wykorzystuje się promieniowanie podczerwone IR (lampa Solux). Pacjent odczuwa ciepło, które działa przeciwbólowo, zmniejszając napięcie mięśni, zwiększając przepływ krwi przez tkanki, polepszając regenerację nerwu.


Nerw twarzowy – Rokowania

Proces leczenia porażenia nerwu twarzowego, kończy się wraz z momentem powrotu funkcji mięśni twarzy. Przypadki w których utrzymuje się niedowład mięśni mimicznych twarzy, uważa się za niepowodzenia i są one leczone operacyjnie.

Wczesne podjęcie leczenia fizykalnego warunkuje korzystne wyniki, jednakże powrót funkcji nerwowo-mięśniowej.

Czynny udział chorego ma dodatni wpływ na przebieg procesu leczenia. W monitorowaniu efektów leczenia wykorzystuje się testy topodiagnostyczne, których wyniki szybciej sygnalizują powrót funkcji nerwu twarzowego. W 75-80% obwodowych porażeń nerwu twarzowego następuje całkowita poprawa, a tylko w małym odsetku (około 5%) rokowanie jest niepomyślne.

Jak widać na wykresie w przypadku wykorzystania naszego procesu leczenia, powrót funkcje nerwowo-mięśniowe występuje już od drugiego tygodnia a najlepsze wyniki są w trzecim tygodniu. W każdem przypadku intensywność terapii i moment jej rozpoczęcia ma kluczowe znaczenie w ostatecznym czasie przebiegu leczenia.


Nerw twarzowy – Anatomia

Nerw twarzowy jest jednym z dwunastu par nerwów czaszkowych. Jest nerwem mieszanym z przeważającą częścią włókien ruchowych. Łączy się ściśle w przewodzie słuchowym z nerwem pośrednim, zawierającym włókna smakowe i przywspółczulne.

Gałęzie ruchowe zaopatrują mięśnie mimiczne twarzy oraz tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego rylcowego i strzemiączka.

Gałęzie ruchowe trzewne stanowią przywspółczulne unerwienie ślinianek podżuchwowych i podjęzykowych jak również błon węchowych.

Gałęzie czuciowe specjalne odpowiedzialne są za czucie smaku z przednich 2/3 języka oraz podniebienia twardego i miękkiego.

Gałęzie czuciowe ogólne odpowiadają za czucie ze skóry małżowiny usznej i z niewielkiej powierzchni za uchem.

Przyczyny porażenia nerwu twarzowego

– Porażenia wrodzone
– Infekcje, zakażenia, zatrucia
– Grzybice i choroby pasożytnicze
– Urazy
– Nowotwory
– Choroby kości
– Choroby układu nerwowego
– Neuropatie metaboliczne
– Samoistne porażenie Bella
– Zespół Melkerssona-Rozenthala
– Zaburzenia czynnościowe narządu żucia