Skupiona Fala Uderzeniowa FSWTFala FSWT tzw. bezbolesna fala uderzeniowa to pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi. Jest nieinwazyjnym rozwiązaniem w terapii schorzeń narządu ruchu, którą wykorzystuje się w leczeniu przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, aby działać przeciwbólowo i stymulować procesy naprawcze.

TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI jest jedyną nieinwazyjną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu.
– Jedyna procedura, która wpływa na uszkodzone tkanki poprzez głęboką stymulację komórek, doprowadzając do ich regeneracji i gojenia.
– Pierwsze rozwiązanie w terapii przewlekłego bólu układu mięśniowo-szkieletowego, zwapnień oraz zaburzonych zrostów kostnych.


MECHANIZM DZIAŁANIA – FALA FSWT

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar objęty bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dzięki dostarczonej energii następuje proces leczenia oraz regeneracja tkanek miękkich.


Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest kształtowana w sposób skupiony i wprowadzana jest do ciała pacjenta.Fale uderzeniowe rozchodzą się w tkance i docierają do obszaru chorobowego.


Następuje stymulacja komórek i czynnika wzrostu. Komórki namnażają się i różnicują.


Tkanka regeneruje się.


EFEKTY TERAPEUTYCZNE

NEOWASKULARYZACJA
– powstanie nowych naczyń
– poprawa przepływu krwi

GOJENIE ZŁAMAŃ
– mezenchymalne różnicowanie komórek
– osteogeneza

NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU
– mechanizm bramki balowej, stymulacja grubych włókien nerwowych
– rozproszenie substancji P – mediator bólu

REGENERACJA ŚCIĘGIEN
– zwiększona synteza kolagenu
– proliferacja fibroblastów

ELIMINACJA ZWAPNIEŃ
– wzrost nowych naczyń limfatycznych
– naczynia pomagają wchłonąć złogi wapnia w tkankach

RELAKSACJA MIĘŚNI
– zwiększenie przepływu krwi
– przerwanie mechanizmu ból-sztywność


WSKAZANIA DO TERAPII

– bark zamrożony
– ból kości stępu (metatarsalgia)
– ból ścięgna Achillesa (achillodynia)
– ból w mięśniach
– choroba zwyrodnieniowa dużych stawów
– choroba zwyrodnieniowa małych stawów
– jałowa martwica kości
– martwica kostno-chrzęstna
– ostroga piętowa
– przewlekłe blizny
– punkty spustowe głębokie
– relaksacja mięśni
– spastyczność– staw rzekomy
– tendinopatia
– zapalenie kaletki
– zapalenie krętarza większego
– zapalenie nadkłykcia bocznego/przyśrodkowego kości ramiennej
– zapalenie rozcięgna podeszwowego
– zespół ciasnoty podbarkowej
– zespół cieśni nadgarstka
– zespół przeciążenia kości piszczelowej (MTSS)
– złamanie zmęczeniowe
– zwapnienia