USG – badanie

badanie USG Kraków


Kraków al. 29 Listopada 178A (III piętro)

lek. Michał Latos – USG i konsultacje ortopedyczne – poniedziałek


Wykonujemy precyzyjną diagnostykę ultrasonograficzną w szerokim zakresie wykorzystując aparat USG wyposażony w nowoczesne głowice i odpowiednie oprogramowanie. Badanie USG jest nieinwazyjną, bezpieczną i bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej stosowanej w profilaktyce oraz ocenie patologii narządów wewnętrznych.


USG ortopedyczne: USG stawów, USG więzadeł, USG ścięgien, USG mięśni, USG nerwów, iniekcje dostawowe

konsultacje ortopedyczne, badanie USG – lekarz Michał Latos

– zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną narządu ruchu. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie lekarz rezydent w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, pracuje również jako lekarz w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Członek międzynarodowej organizacji nonprofit AOTrauma – zespołu wyznaczającego standardy w leczeniu obrażeń narządu ruchu oraz zajmującego się edukacją. Uczestnik wielu kursów doszkalających w tym diagnostyki USG narządu ruchu. Jego pasją jest kompleksowa diagnostyka i leczenie następstw urazów sportowych – od postępowania zachowawczego (w tym techniki innowacyjne np. leczenie biologiczne) aż do leczenia operacyjnego, gdzie szczególną uwagę poświęca zabiegom małoinwazyjnym – artroskopowym. Prywatnie pasjonat aktywnego trybu życia.

Po za diagnostyką i monitorowaniem schorzeń układu ruchu oferujemy również możliwość wykonania zabiegów aplikacji leków, nakłuć pod kontrolą obrazu USG. Zaletą takiej metody jest to, że operator widzi igłę wewnątrz tkanek. Metoda ta pozwala usunąć zbiorniki z płynem (krwiaki, torbiele) oraz podawać leki do pochewki ścięgnistej, kaletki i jamy stawu.


USG KOLANA

– przestrzenie maziowe
– jama stawu kolanowego (zachyłek podkolanowy, boczny, nadrzepkowy, przyśrodkowy)
– kaletka przedrzepkowa
– kaletka podrzepkowa powierzchowna
– kaletka podrzepkowa głęboka
– kaletka brzuchato-półbłoniasta (zwana również torbielą Bakera)
– kaletka półbłoniasta
– pochewki gęsiej stopki powierzchownej (ścięgna mięśnia krawieckiego, smukłego i półścięgnistego)
 
– staw rzepkowo-udowy
– chrząstka i warstwa podchrzęstna kłykci kości udowej
– ukształtowanie części udowej stawu rzepkowo-udowego
– wysokość ustawienia rzepki
– boczne ustawienie rzepki
– przednia (kostna) powierzchnia i krawędzie rzepki oraz czepiec ścięgnisty rzepki
– ścięgno mięśnia czworogłowego (pasmo od głowy przyśrodkowej, pośredniej, prostej i bocznej)
– troczki rzepki
– więzadło rzepki
 
– więzadła
– poboczne piszczelowe
– poboczne strzałkowe
– więzadła wieńcowe łąkotki przyśrodkowej i bocznej– krzyżowe przednie
– krzyżowe tylne
– więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe (część troczków przyśrodkowych rzepki)
 
– ścięgna
– mięśnia krawieckiego
– mięśnia smukłego
– mięśnia półścięgnistego
– mięśnia półbłoniastego
– mięśnia dwugłowego uda
– mięśnia brzuchatego
– mięśnia podkolanowego
 
– łąkotki
– przyśrodkowa
– boczna
– torbiele łąkotkowe
 
– dół podkolanowy
– mięśnie dołu podkolanowego
– nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny
– tętnica i żyła podkolanowa
– kaletki dołu podkolanowego
 
*Ocena wszystkich w/w struktur również po operacjach.


USG STAWU SKOKOWEGO i STOPY
(STRONA GRZBIETOWA)

– przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów)
– kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej
– pochewki ścięgien mięśni piszczelowych, długich prostowników i zginaczy palców, mięśni strzałkowych
– jamy stawów stępu i śródstopia (staw skokowy górny i dolny, staw Choparta, staw Lisfranca, stawy MTP, PIP i DIP
– zarysy kostne stawów i kości stopy (nadżerki, osteofity, złamania)
– gangliony
 
– więzadła stopy
– więzadła bocznej strony stawu skokowego górnego
– piszczelowo-strzałkowe przednie
– piszczelowo-strzałkowe tylne
– skokowo-strzałkowe przednie
– piętowo-strzałkowe
– więzadło bocznej strony stawu skokowego dolnego
– więzadło piętowo-skokowe boczne
– więzadła przyśrodkowej strony stawu skokowego górnego
– więzadło trójgraniaste
– więzadło piszczelowo-łódkowe
– więzadło piszczelowo-skokowe przednie i tylne
– więzadło piszczelowo-piętowe
– więzadła stawu Choparta
– więzadło piętowo-sześcienne grzbietowe– więzadło rozdwojone
– więzadło skokowo-łódkowe
– więzadła stawu Lisfranca
– więzadła stępowo-śródstopne
– aparat torebkowo-więzadłowy stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych
 
– ścięgna stopy
– mięśnia strzałkowego długiego
– mięśnia strzałkowego krótkiego
– pochewki ścięgien
– troczki ścięgien
– mięśnia piszczelowego przedniego
– mięśnia prostownika długiego palucha
– mięśnia prostownika długiego palców
– mięśnia strzałkowego trzeciego
– pochewki ścięgien
– troczki ścięgien
– mięśnia piszczelowego tylnego
– mięśnia zginacza długiego palców
– mięśnia zginacza długiego palucha
– pochewki ścięgien
– troczki ścięgien


USG STOPY (STRONA PODESZWOWA)

– tkanka podskórna stopy rozcięgno podeszwowe
– zarysy podeszwowe głów kości śródstopia i palców oraz kości piętowej
– ścięgna mięśni długich zginaczy palucha i palców oraz ścięgna mięśnia strzałkowego długiego– trzeszczki palucha
– zmiany na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”)
– inne nietypowe zmiany tkanek miękkich tej okolicy


USG ŚCIĘGNA ACHILLESA

– struktura ścięgna Achillesa
– ościęgno
– zrosty w przestrzeni ościęgna (badanie dynamiczne)– kaletka ścięgna Achillesa i podskórna piętowa
– zarysy kostne kaletki ścięgna i jego przyczepu piętowego


USG BIODRA

– staw biodrowy- wysięk, obrzęk błony maziowej w stawie
– zarysy kostne przedniej części głowy i szyjki kości udowej
– chrząstka przedniej części głowy kości udowej
– zarys obrąbka kostnego panewki
– obrąbek chrzęstny panewki– okolice stawu biodrowego- przyczep i ścięgno mięśnia prostego uda
– ścięgno i kaletka mięśnia biodrowo-lędźwiowego
– pasmo biodrowo-piszczelowe
– kaletka mięśnia pośladkowego wielkiego/pasma biodrowo- piszczelowego
– ścięgno mięśnia pośladkowego średniego


USG MIĘŚNI KOŃCZYNY DOLNEJ

– mięśnie pośladkowe
– mięśnie gruszkowaty i czworoboczny uda
– mięsień krawiecki
– mięsień smukły
– mięsień przywodziciel długi
– mięsień przywodziciel krótki
– mięsień grzebieniowy
– mięsień przywodziciel wielki
– mięsień czworogłowy uda
– mięsień dwugłowy uda
– mięsień półścięgnisty
– mięsień półbłoniasty
– mięsień podkolanowy
– mięsień brzuchaty łydki
– mięsień płaszczkowaty
– mięsień piszczelowy przedni i tylny– mięsień zginacz długi palucha
– mięsień zginacz długi palców
– mięśnie strzałkowe (długi i krótki)
– mięsień prostownik długi palucha
– mięsień prostownik długi palców
– mięsień strzałkowy trzeci
– mięśnie krótkie prostowniki, zginacze, przywodziciele i odwodziciele palców stopy
 
Ocena mięśni obejmuje całą jednostkę mięśniowo-ścięgnistą:
– ścięgna (włącznie z ich przyczepami)
– rdzenie ścięgniste
– brzuśce mięśniowe
– kaletki okolicy mięśni/ścięgien
– pochewki, ościęgna
– powięzi


USG NERWÓW OBWODOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ

– nerw kulszowy- nerw piszczelowy
– nerw podeszwowy przyśrodkowy i boczny– nerwy międzypalcowe
– nerw strzałkowy wspólny, strzałkowy powierzchowny i głęboki


USG BARKU

– staw barkowo-obojczykowy
– więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne
– kaletka podbarkowa
– stożek rotatorów- ścięgno mięśnia podłopatkowego
– ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
– ścięgno mięśnia podgrzebieniowego
– ocena zachowania się stożka rotatorów w badaniu dynamicznym (odwiedzenie)
– wysięk, obrzęk błony maziowej w jamie stawu ramiennego– tylny obrąbek stawu ramiennego
– ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewka włóknista i maziowa
– mięśnie okolicy barku- mięsień naramienny
– mięsień czworoboczny
– mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
– mięsień dźwigacz łopatki


USG ŁOKCIA

– jama stawu – wysięk, krwiak, obrzęk błony maziowej
– zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
– zarysy chrząstki szklistej i warstwy podchrzęstnej na powierzchni bloczka i główki kości ramiennej
– ścięgno wspólne prostowników
– ścięgno wspólne zginaczy
– więzadło poboczne promieniowe i obrączkowate
– więzadło poboczne łokciowe (część przednia i tylna)– przednia torebka stawu
– ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia
– rowek nerwu łokciowego i nerw łokciowy- ocena dynamiczna stabilności nerwu łokciowego (próba maksymalnego zgięcia)
 
– badanie dynamiczne stawu łokciowego w celu oceny przyczyny deficytu zgięcia, wyprostu łokcia, pronacji/supinacji przedramienia


USG NADGARSTKA i RĘKI

– jamy stawów nadgarstka
– jamy stawów śródręczno-paliczkowych (MCP) i stawów międzypaliczkowych (PIP, DIP)
– zarysy kości nadgarstka, śródręcza i palców
– gangliony i przepukliny stawów nadgarstka i palców
– aparat torebkowo-więzadłowy stawów MCP, PIP i DIP
– aparat więzadłowy strony grzbietowej nadgarstka
– przedział kompleksu chrząstki trójkątnej
– mięśnie krótkie ręki
– ścięgna mięśni długich prostowników oraz ich pochewki i troczki na poziomie nadgarstka oraz śródręcza i palców- ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka– ścięgno mięśnia prostownika długiego i krótkiego oraz odwodziciela kciuka
– ścięgna mięśnia prostownika długiego palców i palca wskazującego
– ścięgno mięśnia prostownika długiego palca V
– ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
 
– ścięgna mięśni długich zginaczy oraz ich pochewki i troczki na poziomie kanału nadgarstka oraz śródręcza i palców- ścięgna mięśni długiego zginacza palców powierzchownego i głębokiego
– ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka
– ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
– ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
– ścięgno mięśnia dłoniowego


USG NERWÓW OBWODOWYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

– nerw promieniowy, gałązka powierzchowna i głęboka, strefa przejścia nerwu międzykostnego tylnego przez mięsień odwracacz