Badanie funkcjonalneDla kogo?

Dla wszystkich sportowców amatorów, osób chcących podnieść swój poziom sportowy lub zaplanować trening.
Badanie jest indywidualnie ustalane pod kątem trenowanej dyscypliny.


Wykonujemy badanie funkcjonalne, podczas którego dokonywana jest ocena:
– postawy
– długości mięśni
– balansu mięśniowego
– stabilności stawów
– stabilizacja statycznej i dynamiczna
– siły mięśni stabilizujących


Taka diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia oraz poziom ich istotności dla danego sportowca. Ukierunkowuje postępowanie terapeutyczne oraz nadaje kierunek prowadzeniu treningu. Badanie funkcjonalne powinno zostać przeprowadzone co najmniej raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu lub po jego zakończeniu.
Korekcja wcześnie wykrytych zaburzeń funkcjonalnych pozwoli cieszyć się uprawianiem sportu z mniejszym ryzykiem wystąpienia kontuzji.

Badanie funkcjonalne jest jednym ze składowych systemu opieki nad sportowcami. W całościowy sposób obrazuje możliwości ruchowe, ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie słabych stron i zaburzeń układu ruchu. Umożliwia precyzyjne układanie treningów, treningów kompensacyjnych oraz monitorowanie prawidłowego rozwoju ciała.

 

Jak wygląda badanie funkcjonalne?

Badanie podzielone jest na 3 części:

TESTY FUNKCJONALNE – system zestandaryzowanych testów badających całościowe funkcjonowanie aparatu ruchu

BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE – oceniające aparat ruch bardziej szczegółowo z dużym naciskiem na szukanie dysfunkcji tkanek miękkich i układu kostnego

VIDEOANALIZA – analiza specyficznych ruchów oceniająca ich poprawne wykonanie oraz zaburzenia im towarzyszące. Stanowi olbrzymie źródło na temat funkcjonowania ciała w ruchu.

 

Jak długo trwa?

2 godziny badanie + 1 godzina omówienie wyników (umawiamy osobny termin)

Jak często?

Zalecamy badania przed rozpoczęciem sezonu w celu zaplanowania planu treningowego oraz po zakończeniu sezonu w celu zaplanowania okresu roztrenowania.

Cena?

200 pln