• Rehabilitacja Kraków Prądnik al. 29 Listopada 178A (III piętro)

  • Rehabilitacja Kraków Ruczaj ul. Kobierzyńska 183

  • 530-020-010
  • rejestracja@fizjoter.pro


Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Health Center


Diagnostyka fizjoterapeutyczna pacjenta po urazie rozpoczyna się od dogłębne zebranego wywiadu oraz precyzyjne wykonanego badania klinicznego.
Wywiad dotyczący okoliczności zdarzenia pozwala wnioskować o stopniu uszkodzenia tkanek a ewentualne inne schorzenia mogą mieć wpływ na wybór sposobu terapii.
Prawidłowo postawiona diagnoza fizjoterapeutyczna to podstawa do zaplanowania postępowania terapeutycznego.
Wyniki dodatkowych badań diagnostycznych (ultrasonograficznego, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego), które potwierdzą stopień zaawansowania zmian w tkankach będą na pewno pomocne podczas diagnostyki.
Istnieje znaczna liczba testów ortopedycznych, neurologicznych , które pomagają ocenić zaburzenia funkcji narządu ruchu. Oceniamy również zakresy ruchów stawów obwodowych i tułowia oraz stan tkanek miękkich.